เขาล้อม.คอม

ห้องทดลองพลังงานไฟฟ้าเพื่อแบ่งปัน

ทดลองกังหันน้ำ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงษ์ตะวัน   

เป็นตัวแรกที่นำมาทดลอง โดยไม่หวังอะไรมากเพราะต้องการทดสอบ
แรงบิดของกังหันน้ำ ว่าพอเพียงกับวัตต์ที่เราต้องการหรือเปล่ว

 ทำโครงกังหันน้ำ ทำตัวทดรอบ แบบง่ายๆ  ไม่จำเป็นต้องแน่นหนา เมื่อเสร็จทดลอง
แล้วสามารถถอด อุปกรณ์ที่สำคัญออกไปได้เอาหิน เอากระสอบทรายมากั้นลำน้ำเพื่อบีบน้ำเป็นช่องทางไหลทางเดียว เพิ่มแรงไหล
ของน้ำหลังติดตั้งเสร็จให้หมุนตัวเปล่าว แล้วทดลองต่อหล่อไฟ DC 12V ใช้ได้ตามที่คิดไว้เลยหลังจากนั้นเตรียมลงแบตเตอรี่เพื่อเก็บไฟใช้กลางคืน

 

Please enter youtube id.

 
Joomla Tutorial: from JoomlaShack